Prężnie działający sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w skrócie – MŚP, jest podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej. Tworzy on miejsca pracy dla dużej części społeczeństwa oraz napędza koniunkturę.

Internet to ogólnoświatowy system sieci komputerowych, połączonych ze sobą. Każdy użytkownik może w obrębie tej sieci, jeśli ma uprawnienia, uzyskać informacje z każdego komputera. Został on początkowo zaprojektowany w celach militarnych i dlatego nie posiada centralnego komputera, aby móc funkcjonować w przypadku zniszczenia części sieci. Ta cecha jest bardzo przydatna również dzisiaj, gdy Internet służy głównie celom cywilnym, gdyż pozwala na szybkie rozrastanie się sieci oraz nieprzerwane działanie, nawet w wypadku problemów w jakiejś części świata. Do Internetu mają dostęp setki milionów osób i liczba ta ciągle rośnie. Połączenia między komputerami odbywają się w dużej mierze na istniejących łączach telekomunikacyjnych.

Reklama: Agencja interaktywna Bydgoszcz

World Wide Web (w skrócie WWW), czyli Ogólnoświatowa Pajęczyna, to najczęściej używana usługa Internetu. Termin ten najogólniej mówiąc oznacza informacje przekazywane za pomocą hipertekstu. Hipertekst to sposób prezentacji informacji, w którym wyróżnione fragmenty, takie jak słowa lub obrazy, prowadzą do dalszych informacji. Tworzy się w ten sposób sieć przeplatających się informacji. Hipertekst pozwala na łatwe łączenie tekstu, grafiki i dźwięku. WWW pozwala na dostęp do ogromnej ilości informacji, pogrupowanej w tzw. witryny9 . WWW powstał długo po Internecie. Pierwsza przeglądarka WWW (czyli program do oglądania informacji z World Wide Web), została zaprojektowana dopiero w 1993 r., był to „Mosaic”, podczas gdy początku Internetu sięgają lat sześćdziesiątych. Poczta elektroniczna, inaczej e-mail, to usługa polegająca na wymianie przez Internet wiadomości zapisanych w formie elektronicznej. Jej początkiem było napisanie programu do przesyłania wiadomości tekstowych w sieci w 1974 r. przez Raya Tomlinsona. Za pomocą poczty elektronicznej możemy przesyłać zarówno tekst jak i każdą inną informację w postaci elektronicznej do innego użytkownika, który posiada swoje konto pocztowe. Pozwala to na bardzo szybką wymianę informacji, gdyż przesłanie wiadomości na drugi koniec świata trwa zwykle nie więcej niż parę minut. Pozwala także na dostępność pod tym samym adresem bez względu na miejsce pobytu, gdyż wystarczy komputer podłączony do Internetu, aby odebrać pocztę. Internet pozwala na łatwą wymianę informacji, dlatego jest bardzo potężnym narzędziem, który mogą stosować przedsiębiorstwa w swojej działalności. Niesie ze sobą jednak także niebezpieczeństwa. Każda osoba mająca do niego dostęp może umieścić w nim dowolne informacje, a oglądać je będą mogli wszyscy Internauci. Wszelkie niedociągnięcia firmy lub wieści o wadach produktów mogą się szybko rozprzestrzenić. Niezadowolony klient może bardzo łatwo opowiedzieć o swoich przeżyciach innym. Nawet firmy, którym nie można nic zarzucić muszą się jednak mieć na baczności. Równie prosto jest bowiem rozpuścić nieprawdziwą plotkę i zepsuć reputację. Znany jest przypadek firmy Emulex, o której w sierpniu 2000 roku ktoś rozprowadził fałszywą informację. Akcje spółki spadły ze $110 do $43 w przeciągu minut, póki nie wstrzymano obrotu10 . Ma to oczywiście mniejsze znaczenie dla firm małych, działających na lokalnym rynku, lecz nie jest do pominięcia także dla nich. Internet nie jest przez nikogo centralnie zarządzany. Każdy podłączony do niego komputer stanowi niezależną jednostkę, której administrator podlega jedynie lokalnym prawom. Jest to jednak skomplikowany organizm, stąd też wymaga pewnej współpracy poszczególnych jego elementów, chociażby w zakresie wdrażania jednolitych zasad działania.

Istnieje szereg nierządowych i niekomercyjnych organizacji czuwających nad poprawnością działania Internetu. Do ich podstawowych zadań należy formułowanie jednolitych zasad komunikacji między komputerami włączonymi do Sieci (np. rozdział adresów komputerów tak, by były one niepowtarzalne w skali całej Sieci) oraz koordynacja rozwoju nowych technologii internetowych11. Jedną z najbardziej znanych takich organizacji jest World Wide Web Consortium (W3C), które ustala normy obowiązujące dla WWW. Odrębnym problemem jest kwestia prawa obowiązującego dany podmiot działający w Internecie. Nie jest bowiem technicznie możliwe, aby sprostać wymogom we wszystkich krajach, w których witryna jest dostępna. Rozwój Internetu jest bardzo dynamiczny. Najlepiej przedstawia go liczba jego użytkowników, która rośnie w błyskawicznym tempie z roku na rok. W Polsce pierwsze komputery zostały podłączone do Internetu 17 sierpnia 1990 roku, a pierwszy serwer WWW został uruchomiony w 1993 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo Internet był dostępny jedynie na uczelniach, lecz wkrótce, podobnie jak miało miejsce wcześniej w Stanach Zjednoczonych, inicjatywę zaczęły przejmować prywatne firmy. W chwili obecnej około 80% połączeń jest generowanych na zasadach komercyjnych. Tempo wzrostu jest imponujące, co widać po liczbie użytkowników. Według Instytutu Badania Opinii Gfk odsetek Polaków deklarujących regularne korzystanie z Internetu wzrósł z 5,3% w pierwszym kwartale 2000 roku do 8,6% w identycznym okresie w roku 2001.